print
Sídlo spoločnosti

Osobitné a zahraničné obchodné prípady

Zabezpečujeme riešenie odpadov (manipulácia - preprava - zneškodnenie), ktoré nie je možné zneškodňovať na území SR ako napr. odpady s obsahom PCB, aromatické amíny a pod.

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Súbor PDF na stiahnutieZákladné dokumenty
Súbor PDF na stiahnutie Certifikát EN ISO 14001
Súbor PDF na stiahnutie Potvrdenie o registrácii na zber a prepravu odpadov Súbor PDF na stiahnutie ÚVO vyjadrenie 2014 Súbor PDF na stiahnutie Registrácia

Powered by JoomlaGadgets