Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
Stredisko Hriňová

Neutralizačná a elektroflotačná stanica

Hlavnou činnosťou strediska Hriňová je neutralizácia chemických roztokov ako napríklad oplachových vôd a koncentrátov z galvanizovní s obsahom chrómu Cr6+ s kapacitou 3 m3/h, kyanidov CN- s kapacitou 3 m3/h a ostatných kyslých a alkalických vôd s kapacitou 10 m3/h. Súčasťou zariadenia je aj odlučovač kalov. Ďalšou z činností strediska je čistenie zaolejovaných vôd pomocou mechanického, chemického a elektrochemického odlučovania znečistenej vody. Kapacita je 12 m3 odpadových vôd za hodinu.

 

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na prepravu
Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanie, Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanie predĺženie
Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanies s olejmi, Súhlas na prepravuSúhlas na nakladanies s olejmi predĺženie
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na zber pre SHRI platne 30.05.2022
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na nakladanie pre SHRI platne 30.05.2022
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na zmiesavanie pre SHRI platne 30.05.2022
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na zhromazdovanie pre SHRI platne 30.05.2022
Súhlas na nakladanie s odpadmiPovolenie na prepravu predĺženie