Eko-Salmo s.r.o.

Nakladanie s odpadmi - preprava - zneškodňovanie - zhodnotenie - čistenie - zber druhotných surovín - poradenstvo

Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Eko-Salmo s.r.o.
email print
Stredisko Kaukazská

Nakladanie a preprava kvapalných resp. tuhých odpadov

Ťažiskom strediska Kaukazská je nakladanie s kvapalnými odpadmi - odpadovými vodami, ropnými produktami. V menšej miere sa stredisko zaoberá nakladaním s pevnými odpadmi ako sú odpadové chemikálie, odpadové obaly a pod. V rámci tejto činnosti zabezpečuje pre zákazníkov odber, prepravu a zneškodnenie uvedených druhov odpadov a odpadových vôd.
Stredisko ďalej vykonáva priemyselné čistiace práce - čistenie nádrží, potrubí, priemyselných priestorov, likvidáciu kotolní a olejových hospodárstiev. Podľa potreby zabezpečuje aj búracie práce. Práce sú vykonávané vrátane odberu, odvozu a zneškodnenia produktov čistenia a búrania.

Spoločnosť Eko-Salmo s.r.o. poskytuje služby jednorázovo, alebo pravidelne, vo vopred dohodnutých intervaloch. Techniku nasadzuje aj v rámci nepredvídateľných - havarijných udalostiach.

Dokumenty, súhlasy, certifikáty:
Súhlas na nakladanie s odpadmiSúhlas na nakladanie s odpadmi SLAZ
Súhlas na nakladanie s odpadmiSúhlas na nakladanie s odpadmi SHRI
Súhlas na prepravuSúhlas na prepravu SLAZ
Súhlas na prepravuSúhlas na prepravu SHRI
Súhlas na prepravuSúhlas na prepravu SZOH